TACIS CBC SPF 061-156/91

Home  /  SuPortNet  /  TACIS CBC SPF 061-156/91

TACIS CBC SPF 061-156/91

March 2, 2016      In SuPortNet Comments Off on TACIS CBC SPF 061-156/91

2004 m. vasario 26 d. – 27 d.: Pradinis seminaras Kaliningrade, kuriame dalyvavo visi projekto partneriai, projekto priežiūros grupės nariai, tikslinių grupių atstovai;

2004 m kovo 11 – 12 d. SuPortNet seminaras Klaipėdoje, kuriame dalyvavo 20 projekto partnerių ir tikslinių grupių atstovų.

Du pažintiniai SuPortNet pagrindinio partnerio vizitai į Lietuvą ir Kaliningradą: 2004 m. kovo 8 d. – 11 d. ir birželio 27 d. – liepos 1 d.

Pažintinė kelionė į Švediją ir Norevgiją 2004 m. rugsėjo 3 d. – 12 d. SuPortNet seminaras Fridrikstade, Norvegija. Susitikimai su SuPortNet partneriais – Telemark apskrities atstovais, ES projekto “Vidaus vandens keliai” dalyviais ir Vestfold apskrities atstovais, susitikimas su C-MAP kūrėjais.

2004 m. birželio 11 d. – 20 d. Pažintinė kelionė į Skonę (Švedija): seminaras Kristianstade, kelionės metu aplankyta ir surinkta medžiaga apie apleistus pramonės ir karinius objektus, pritaikytus visuomenės reikmėms. Kelionėje dalyvavo 18 Lietuvos, Kaliningrado srities ir Švedijos ekspertų.

Projekto partnerių ir tikslinių grupių atstovų pažintinė – tyrimo kelionė į Kuršių marias, 2004 m. liepos 21 d. – 23 d.

Projekto partnerių ir tikslinių grupių atstovų pažintinė – tyrimo kelionė į Aismares, 2004 m. rugpjūčio 10 d. – 17 d.