ŠVENTOSIOS UOSTO ATSTATYMO PROJEKTAS

Home  /  Šventosios uostas  /  ŠVENTOSIOS UOSTO ATSTATYMO PROJEKTAS

ŠVENTOSIOS UOSTO ATSTATYMO PROJEKTAS

March 2, 2016      In Šventosios uostas Comments Off on ŠVENTOSIOS UOSTO ATSTATYMO PROJEKTAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARTIJŲ, VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ IR PRIEKRANTĖS VERSLINĖS IR REKREACINĖS ŽUVININKYSTĖS ASOCIACIJOS, NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ GEROS VALIOS IR BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS

Klaipėda, 2016 m.

 

 1. MEMORANDUMO TIKSLAS IR BENDRADARBIAVIMO NUOSTATOS.

Memorandumo tikslas – sukurti ir puoselėti bendru supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą, vykdant Šventosios uosto atstatymo darbus.

Šventosios uostas, kuris mena Lietuvos valstybės pradžią, turi būti atstatytas. Uosto atstatymas yra valstybinės svarbos projektas, patriotinė iniciatyva, kuria siekiama šių tikslų:

 1. Didinti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis;
 2. Stiprinti valstybės ekonominį potencialą;
 3. Patvirtinti, kad tautos ir valdžios institucijų siekiai sutampa;
 4. Didinti pilietinių iniciatyvų svarbą

Šventosios uosto atstatymas, pirmiausia atliks gamtosaugines, krašto saugos, vietos žvejų ir       gyventojų bendruomenių socialinės gerovės, turizmo, sveikatingumo skatinimo funkcijas, bei pasitikėjimo Lietuvos valdžios institucijų duotais pažadais. Projektu valstybės institucijos patvirtintų krašto įvaizdžio formavimo tarptautiniu mastu svarbą.

EKONOMIKA: šio projekto ekonominė nauda išryškės kuriant naujas darbo vietas, plėtojant verslą.

APLINKOSAUGA: atstačius krantines – molus bus stabdomas krantų plovimas. Gilinant uostą ir įplaukos kanalą iškastu smėliu bus maitinami paplūdimiai.

KRAŠTO APSAUGA: Šventosios uostas padidintų laivybos Baltijos jūroje saugumą, padėtų sustiprinti Europos sąjungos išorinės sienos apsaugą.

ĮVAIZDIS: Lietuvos valstybinės institucijos geba įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus atsižvelgiant į valstybės piliečių poreikius.Įgyvendinant Šventosios uosto atstatymo projektą Lietuvos vyriausybės institucijos didina laivybos Baltijos jūroje saugumą.

BENDRUOMENIŠKUMAS: šio projekto įgyvendinimas parodo, kad Lietuvos piliečiai geba būti vieningi ir geranoriški įgyvendinant svarbisu projektus.

TRADICIJOS – KULTŪRA: Šventosios uosto atstatymas įrodytų, kad Lietuva yra jūrinės valstybės, padėtų puoselėti jūrinio paveldo tradicijas.

Prisijungimas prie šio memorandumo yra savanoriškas. Prisijungę prie šio memorandumo, nuo prisijungimo momento įsipareigoja laikytis šio memorandumo nuostatų.

 1. PRISIJUNGUSIŲJŲ PRIE ŠIO MEMORANDUMO ĮSIPAREIGOJIMAI

Visuomeninės organizacijos įsipareigoja:

 1. Puoselėti jūrinio paveldo tradicijas.
 2. Stiprinti Lietuvos – jūrų valstybės – įvaizdį.

3.Skatinti visus prisijungti prie Šventosios uosto atstatymo projekto.

 1. Savo renginiuose propaguoti Šventosios uosto atstatymo projektą.

Lietuvos Respublikoje veikiančios partijos prisijungusios prie šio memorandumo įsipareigoja

 1. Visokeriopai remti Šventosios uosto atstatymo projektą.
 2. Šventosios uosto atstatymo projektą paskelbti Lietuvos valstybės projektu NR.1.
 3. Šventosios uosto atstatymo projekte sieks veikti vieningai su visuomeninėmis organizacijomis ir vyriausybe.
 4. Puoselėti bei skleisti jūrinio paveldo tradicijas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jai pavaldžios institucijos įsipareigoja kiek galima greičiau pradėti statybos darbus.

Prezidentūra įsipareigoja visokeriopai remti Šventosios uosto atstatymo projektą.

Pasikeitus vyriausybei, užtikrinti projekto įgyvendinimo tęstinumą.