Memorandumas dėl Šventosios uosto atstatymo

Home  /  Šventosios uostas  /  Memorandumas dėl Šventosios uosto atstatymo

Memorandumas dėl Šventosios uosto atstatymo

March 14, 2016      In Šventosios uostas Comments Off on Memorandumas dėl Šventosios uosto atstatymo

Lietuvos Respublikos

Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos

Memorandumas dėl Šventosios uosto atstatymo

2016 m. vasario 29 d.

 

Memorandumo tikslas – sukurti ir puoselėti bendru supratimu ir pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą, vykdant Šventosios uosto atstatymo darbus.

Šventosios uostas, menantis „Gintaro kelio“ laikus, turi būti atstatytas, nes tai – Lietuvos valstybės prestižo, kartu ir patriotinė socialinė iniciatyva, kurios tikslai:

  1. Didinti gyventojų pasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijų įsipareigojimais;
  2. Stiprinti savo valstybės gebėjimus įgyvendinant valstybės prestižinius projektus;
  3. Skatinti supratimą, kad tautos ir valdžios siekiai yra bendri ir kad kiekvienas Lietuvos gyventojas yra svarbus savo patarimais, darbais.

Šventosios uosto atstatymas atliks gamtos ir krašto saugos, vietos žvejų ir gyventojų bendruomenių socialinės gerovės, turizmo, sveikatingumo skatinimo funkcijas bei paskatins pasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis. Šio projekto įgyvendinimas įpareigoja atsakingai kurti savo krašto įvaizdį tarptautiniu mastu ir savo tautiečių akyse.

EKONOMIKA: šio projekto ekonomika numatoma ateityje, kuriant naujas darbo vietas, gerinant gamtos ir krašto saugos sąlygas, vystant pramogų verslą.

APLINKOSAUGA: atstačius krantines-molus bus stabdomas krantų plovimas, nes juos srovės iš dalies papildys smėliu. Atliekant kanalo-uosto, vidaus akvatorijos gilinimo darbus gruntu bus papildomi paplūdimiai.

TVARI JŪRA: tinkamai funkcionuojantis Šventosios uostas tausos jūrinę aplinką, saugos uosto prieigų krantus, turtins jūrinės faunos ir floros bioįvairovę.

KRAŠTO, NATO, EUROPOS SĄJUNGOS BENDRA SAUGA: Šventosios uosto pilnavertis funkcionavimas suteikia galimybę apiplaukti Baltijos jūrą nenutolus nuo uostų daugiau kaip 50 mylių atstumu, įgalina sustiprinti NATO ir Europos Sąjungos sienų išorinę apsaugą.

ĮVAIZDIS: Lietuvos valstybinės institucijos geba įgyvendinti savo užsibrėžtus tikslus, atsižvelgdamos į valstybės piliečių poreikius. Įgyvendindamos Šventosios uosto atstatymo projektą Lietuvos Vyriausybės institucijos gerina tarptautinį mobilumą Baltijos jūroje.

BENDRUOMENIŠKUMAS: šio projekto įgyvendinimas parodo, kad Lietuvos piliečiai geba būti vieningi ir geranoriški, įgyvendindami valstybės prestižinius socialinius projektus.

TRADICIJOS – KULTŪRA: Šventosios uosto atstatymas įrodytų Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, statusą, padėtų puoselėti jūrinio paveldo tradicijas.

Prisijungimas prie šio memorandumo yra savanoriškas, prisijungusieji įsipareigoja dėti aktyvias pastangas, siekdami:

1.1. Puoselėti Lietuvos jūrinio paveldo tradicijas;

1.2. Formuoti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, įvaizdį;

1.3. Visokeriopai remti Šventosios uosto atstatymo projektą‘

1.4. Viešinti Šventosios uosto atstatymo projekto įgyvendinimą.

 

 

 

Priekrantės verslinės ir rekreacinės                                                                        Mindaugas Rimeikis

žuvininkystės asociacijos pirmininkas